VLIV KORONAVIROVÉ KRIZE NA PODNIKÁNÍ

Červen 2020 - příspěvek do Kralupského zpravodaje na téma "VLIV KORONAVIROVÉ KRIZE NA PODNIKÁNÍ".