Doprava pouze za 49 Kč se Zásilkovnou! Platí do konce července.

Montessori - rozvíjející prostředí

V dnešní době se můžeme často setkat s označením Montessori. Co se pod tímto názvem skrývá? A kdo stojí za jeho vznikem?

Maria Montessori (1870 - 1952), italská lékařka, první člověk, který považoval dětství za seriózní věc. Oslovila ji věta: ,,Pomoz mi, ať to dokážu sám.“ Je zakladatelkou vzdělávacího systému, který je postaven na základě pozorování toho, co děti potřebují a co prospívá jejich rozvoji. Je tak opakem jiných pedagogických stylů, který vytvořil dospělý a aplikoval je na děti. M. Montessori tvrdila, že objevila sílu v dětech vedoucí k jejich tvořivosti, ovlivňuje tím tak jejich chování. Důvěřovala ve schopnost a vůli dětí rozvíjet se. Vypozorovala, že vlastní objevy a úspěchy mají tu největší hodnotu.

Základním prvkem je připravené, rozvíjející prostředí, které poskytuje dostatek podnětů k samostatnému získávání nových znalostí a dovedností. Hnací silou pro učení a rozvoj je vnitřní zaujetí.

                                                                                                                                                                obr. 1 prkno a houpačka

Pro Montessori pedagogiku je důležitá i teorie senzitivních období, která uvádí, že v lidském vývoji jsou určitá stádia, během nichž jsou děti obzvlástě citlivé k určitým podnětům a dokážou si je proto rychle a snadno osvojit. Pokud vypozorujete, jaké aktivity Vaše dítě právě vyhledává, vytvořte vhodné prostředí a umožněte mu, aby se mohlo aktivitě dle libosti věnovat. Pokud tyto podněty chybí, může být vývoj nedostatečný. 

Děti se rodí jako tzv. nepopsané desky, ale jsou plné potenciálu. Musíme tak býti jejich dobrými průvodci. K správnému rozvoji tak pomůže vybrání několika vhodných hraček v kombinaci s doma vyrobenými předměty. Při rozvoji pohybu je kladen důraz jak na hrubou, tak i na jemnou motoriku. Pro rozvoj jemné motoriky je důležité mít možnost pracovat s drobnými předměty, dotýkat se různých povrchů, zastrkávat věci do děr, provlékat, vkládat věci, otáčet a ohmatávat různé tvary. Důležité je také nastavení rutiny a řádu, přizpůsobení se tempu dítěte, nikam nespěchat. Rodiče jsou pro děti vzorem. Neustále nás sledují, napodobují a vnímají, co se kolem nich děje. Děti tříbí své smysly, které jim pomáhají v rozvoji kreativního myšlení. 

                                                                                                                                                 obr. 2+3 multifunkční zvířátko

Názor Marie Montessori byl, že ruce jsou nástrojem ducha. Montessori pomůcky jsou tedy uzpůsobeny tak, že si s nimi může dítě vyzkoušet vše na vlastní kůži. Hračky a pomůcky pomáhají dětem seznámit se s barvami, tvary, zvuky. Dále pomáhají se základy čtení, psaní, počítání a dalších. Při hře vedou děti ke zpomalení, soustředění se na konkrétní činnost a především zkoumání. Jde o propojení hmatu s ostatními smysly a skutečnou interakcí s předměty.

                                                                                                                                                              obr. 4 Piklerové trojúhelník

Spokonožka

zdroj foto: e - shop Spokonožka