Doprava pouze za 49 Kč se Zásilkovnou! Platí do konce července.

Spokonožka a Auto - MATKY

Děti se speciálními potřebami si užily zábavu na Královském masopustu. A Spokonožka byla u toho.

Spolek Auto-MATKY sdružuje maminky dětí nejen s poruchami autistického spektra. Založili ho rodiče, kteří si sami prošli kolotočem starostí a strastí spojených s péčí a výchovou dětí s atypickým psychomotorickým vývojem, ADHD a lehkou či těžší formou PAS.

2Je téměř na denním pořádku, že rodiče společně se svými dětmi se speciálními potřebami mnohdy prožívají nepříjemné situace ve společnosti, např. na hřištích, v dopravních prostředcích, ale i taková fronta v obchodě nebo čekání u lékaře může být pro všechny náročnou zkušeností. Netolerance či nepochopení okolí v rodičích často vyvolává stres. Navíc, když se k tomu přidá nedostatečná informovanost o tom, kde hledat vyhovující lékařskou a terapeutickou péči, či vhodnou školku a školu, nebo jednoduše jen bezpečné místo, kde by děti s rodiči mohly trávit volný čas, je to pro rodiče opravdová zkouška trpělivosti a odolnosti. Spolek Auto-MATKY pomáhá ostatním rodičům, kteří jsou teprve na začátku, tím, že jim předává všechny cenné zkušenosti i kontakty. Snaží se rovněž o osvětu problematického začleňování dětí do společnosti a oné nedostatečné informovanosti rodičů, kteří si zaslouží být podporováni, aby zajistili svým dětem správný vývoj, pocit bezpečí a pochopení.

Spolek Auto-MATKY založil také Klub rodičů BaJaJa, jehož hlavním cílem je citlivá integrace rodin s mentálně handicapovanými dětmi do společenského života v rámci komunity. Rodiče dětí se speciálními potřebami díky tomuto projektu dostávají šanci užít si spolu se svými dětmi kulturně-zábavné programy, tak jak je zná většina běžných rodičů.

3Jedním z takových programů byl také únorový Královský masopust 2023 konaný v pražském komunitním centru MEZI DOMY. Událost proběhla v duchu maškarního plesu, který byl věnován nejenom dětem se speciálními potřebami a jejich rodičům. Na akci si přítomní užili spoustu zábavy, čekal na ně bohatý program, jehož součástí byl samozřejmě taneční rej masek, dále i samotná výroba masek, tombola a také senzomotorická stezka Spokonožka, která byla určena pro cvičení rodičů s dětmi či procvičování jemné i hrubé motoriky. Stezku tvořily především ortopedické podlahy a balanční pomůcky, které dětem pomáhají v rozvoji. Díky své hravosti je zaujmou a při pohybu na nich děti často ani netuší, že cvičí.

Spolek Auto-MATKY se Spokonožkou svoji spolupráci stále rozšiřují. Učí se od nás, jak pomůcky na cvičení a ortopedické podlahy používat, a získané tipy a rady dále předávají dětem a jejich rodičům. Je nám ctí, že náš tým spolupracuje právě s tímto spolkem, jehož aktivity pomáhají celým rodinám dětí se speciálními potřebami. Víme, že naše práce má smysl, o to více, je-li zaměřená na správný rozvoj a vývoj dětí, jejichž život může být i přes některé překážky stále tak plnohodnotný a barevný jako všech ostatních dětí.

Další událostí pořádanou Klubem rodičů BaJaJa je Velikonoční tvoření, konané v pátek 31. 3. od 14:00 do 17:00 v komunitním centru MEZI DOMY. Součástí akce bude cvičení a hry pro rodiče s dětmi, procvičování jemné i hrubé motoriky, výroba velikonočních dekorací i tradiční tombola.

Omrkněte činnost Auto-Matek na jejich webových stránkách ZDE