Doprava pouze za 49 Kč se Zásilkovnou! Platí do konce července.

Vývoj dětské hry

Jak už od nás víte, a v několika článcích a příspěvcích jste si mohli přečíst, pro rozvoj dětí je důležitá hra. Přemýšleli jste však někdy nad tím, jakým způsobem si děti hrají? Jak se dětská hra vyvíjí? Nebo si snad hrají všechny děti stejným způsobem? Pojďme se na to podívat.

obr.1 batole (chrastítko detoa)

Pozorovat vývoj hry je ve smyslu hry sociální a spolupráce s ostatními dětmi. Zpočátku si dítě hraje samo (samostatná hra), následně si děti hrají vedle sebe (paralelní hra) a nakonec s ostatními (sdružující a kooperativní hra). Až do období předškolního věku se jedná o hru samostatnou - děti manipulují s hračkami, zkouší nebo pozorují hru ostatních, aniž by se jí ale samy účastnily.

 obr.2 psychomotorický padák                 obr. 3 fingercar

Hra v novorozeneckém období

I když se v dnešní době nabízí nespočet hraček i pro nejmenší děti, v tomto období jde o adaptování se dítěte na nové prostředí a seznamování se s okolím. Nejedná se o hru v pravém slova smyslu. Můžeme miminku hladit ručky a nožičky, když bdí, říkat mu co máme kolem sebe, co se bude dít, co právě děláme. 

 obr.4 chrastítka

Hra malých dětí - kojenecké období do cca 1 roku

V tomto období dochází k největšímu rozmachu co se týče hrubé motoriky. Tolik činností, které se dítě pohybově naučí v období do 1 roku, kdy se z ležícího novorozence stane pohybující se batole, už se nikdy v dalším období nově nenaučí. 

Jedním z hlavních mezníků - je hra sociální - kdy dochází k navázání kontaktu hlavně s nejbližšími a prvnímu úsměvu. Dítě objevuje svoji orofaciální oblast a začíná nám i tzv. povídat. S rozvojem hmatu se můžeme zaměřit na hru senzomotorickou, manipulační, explorační. Kolem 6. - 7. měsíce se stává dítě více pohyblivým a rozvíjí i hru lokomoční. 

 obr. 5+6+7 hračky pro nejmenší

V období kolem 8. - 9. měsíce, kdy dítě vnímá trvalost předmětu v čase, využíváme různé hrátky na schovávanou a objevení. Dále rozvíjíme pomocí hříček hru napodobivou. Základy konstruktivní hry můžeme pozorovat kolem prvního roku, kdy je dítě schopno skládat kostky na sebe.

 obr. 8+9 magnetické kostky TEGU

Hra v batolecím období

V tomto období baví děti především pohybové hry. Děti jsou v tzv. období lokomoční posedlosti. Kolem 18. měsíce nejraději ze všeho běhají. S rozvojem rozumových schopností děti zkouší stále více nových věcí, rády napodobují a pomáhají. Napodobují práci dospělých, rozvíjí kreativní dovednosti, hrají si na něco. S rozvojem všech těchto dovedností poté získávají hračky vlastnosti lidí. Batolata si však hrají jako samostatné jednotky - každý sám za sebe, tzv. na svém písečku, vedle ostatních (paralelní hra)

 obr. 10+11+12 batolata si hrají jako samostatné jednotky

Hra předškoláků

V tomto období začíná být důležitý vliv ostatních a okolí. Děti začínají vnímat vrstevníky, později začínají soupeřit, proto je důležité podporovat spolupráci a prosociální chování. Děti začínají řešit konflikty a uzavírat kompromisy. Součástí her začínají být jednoduchá pravidla, děti se je učí dodržovat. Vnímají rozdělování různých rolí. Hra se stává sdružující a kooperativní.

obr. 12+13+14 hra předškoláků - spolupráce, jednoduchá pravidla, spolupráce s ostatními

U dětí předškolního věku rozvíjíme symbolickou hru, slovní hry, konstruktivní hry, pohybové, sociální hry.

Tým Spokonožky

 (fotky: archiv autorky, spokonozka.cz)