Doprava pouze za 49 Kč se Zásilkovnou! Platí do konce července.

Využití pomůcek od Spokonožky při REHABILITACI DĚTÍ S DOWNOVÝM SYNDROMEM

Nedávno se nám skrz sociální sítě ozvala maminka holčičky s Downovým syndromem. Doma mají ortopedické podlahy Muffik, ale nebyli si jisti, jak podlahy správně používat, a zda mají doma vhodnou sadu. V následujících řádcích vysvětlíme, jak začlenit nejen ortopedické podlahy do rehabilitace těchto dětí. Nejprve vám však Downům syndrom trochu přiblížíme.

Down 2Downův syndrom neboli trizomie 21, je genetická porucha způsobená přítomností celé třetí kopie 21. chromozomu nebo jeho části. U těchto jedinců se pak projevuje tělesné, mentální a další přidružená postižení. My dnes zůstaneme u tělesné schránky a jejího rozvoje. U jedinců pozorujeme nízký svalový tonus (napětí) a zvýšenou laxicitu (volnost) vaziva, disproporční tělesné části. To vše vede k nestabilitě kloubů a častějším úrazům či luxacím (vykloubení). Celkový tělesný růst je pomalejší a jedinci mají také větší náchylnost k obezitě. S pomalejším psychomotorickým vývojem pak souvisí i pozdější nástup hrubě motorických dovedností (opožděné lezení, vertikalizace i samostatná chůze).

Z výše uvedeného je pak jisté, že u těchto dětí je důležitá fyzioterapie. Využíváme nejrůznější metody a koncepty. Přes navštěvování různých terapií je pak důležitý i rozvoj v domácím prostředí. U nejmenších dětí je důležitý nejen správný psychomotorický rozvoj, ale také péče o dýchací cesty a rozvoj a správný nácvik dýchání. Lze využívat prvky orofaciální regulační terapie. Hrubě motorické dovednosti rozvíjíme pomocí Vojtovy reflexní lokomoce, zařazujeme prvky Bobath konceptu, ergoterapie, hipoterapie, canisterapie. Oblíbená je též metoda Play Wisely.

Ortopedické podlahy terapii zpestří a zároveň pomáhají k rozvoji dítěte!

331238247_1547300722446218_315524629939124775_n (1)

Pomůcky vždy mohou zpestřit a oživit terapii. Pokud se vrátíme k naší zákaznici a její malé holčičce, ortopedické podlahy na první pohled zaujaly celou rodinu. Rodiče pořídili podlahy od značky Muffik, a tohoto výrobce také pro děti s Downovým syndromem doporučujeme. Pro první kontakt s podlahami jsou vhodné měkké dílky, které lze postupně kombinovat s tvrdšími kousky, případně na oživení jedním či dvěma EKO kousky.

Celkově jsou pro tyto děti vhodné i mini dílky, které zaujmou a zaměstnají nejen tělo, ale i hlavu, a zároveň pomáhají k rozvoji senzomotorických dovedností dítěte.

 Jak začít a pokračovat s využíváním podlah?

331485436_868061987823790_70584229532869406_nNejdříve je vhodné nechat dítě podložky poznat. Při seznamování se s podložkami podporujeme fázi lezení, v případě, že již dítě sedí, může trénovat i sed na podložkách, více tím zapojí trupové svalstvo. Toto je vhodné i k ovlivnění svalového napětí, kdy se u dětí s Downovým syndromem objevuje často hypotonie právě v trupové oblasti.

Další fází je pak nácvik stoupání si, obcházení a později chůze. Všechny tyto dovednosti očekáváme později oproti klasickému psychomotorickému vývoji z důvodů, které jsme již zmínili výše. Začínáme s jednoduššími tvary podlah, necháme plosky nohou přivyknout novým stimulům. Motivujeme, podporujeme a jdeme příkladem. Ortopedické podložky lze doplňovat i o další pomůcky na cvičení a nabídnout tak dítěti prostor k rozvoji.

Pokud se dostaneme ke starším dětem, lze poté podlahy či pomůcky využít i k učení. Ukazujeme barvy, tvary, pojmenováváme to, co vidíme, trénujeme počítání. Stimulace či uvolnění rukou díky podložkám/pomůckám spojená s cílenými cviky pak lze spojit s grafomotorickými cvičeními. Samozřejmě i zde stále rozvíjíme i hrubou motoriku a pohybové dovednosti.

Info_IconZa fotografie a sdílení nelehkého příběhu děkujeme mamince malé Vanessky. Více se o jejich cestě životem můžete dozvědět na webových stránkách www.cestaprovanessku.cz

 

--------------

 Ortopedické podlahy jsou vhodné k rozvoji hrubé i jemné motoriky. Podporují správný psychomotorický vývoj, zejména fázi lezení, obcházení a poté chůzi po nerovném povrchu. Protože mají podložky právě onen nerovný povrch, aktivují a stimulují chodidla a svaly v plosce nohou. Dochází pak k formování nejen nožní klenby, ale zapojení celé dolní končetiny, pánve a následně i trupu. 

U malých dětí nechte podložky prozkoumat rukama, lezoucím sestavte dráhu, díky které vytvoříte terén pro lezení. Při vertikalizaci, stoupání a obcházení nachystejte rovnější podložky, aby si dítě mohlo stimulovat chodidla. To samé platí i u prvních krůčků, jelikož velké nerovnosti by byly zpočátku spíše na obtíž a dítě by mohlo o ně zakopávat. Nebojte však, i na tyto členité, vystouplé a odvážnější prvky přijde čas, až se z miminka stane zkušenější chodec. 

Podložky aktivně využívejte celá rodina a uvidíte, že děti se po vás budou v dobrém slova smyslu přímo opičit.

--------------

Článek pro Vás připravil a za přečtení děkuje,

tým Spokonožky